Actueel

PERSBERICHT: Boom uitgevers en uitgeverij De Tijdstroom bundelen hun krachten

Uitgeverij De Tijdstroom fuseert met Boom uitgevers. Door de krachtenbundeling zal de zorgprofessional nog beter gefaciliteerd worden in haar toepassing en overdracht van hoogwaardige kennis. De nieuwe combinatie van Boom uitgevers en De Tijdstroom stelt zich ten doel om de zorgprofessional optimaal te bedienen.

In samenwerking met auteurs, redacties en overige externe relaties blijft de focus liggen op de ontwikkeling van uitgaven die zich richten op de toepassing en overdracht van hoogstaande kennis in de gezondheidszorg, wetenschap en in het onderwijs.

 

De Tijdstroom zal blijven uitgeven onder de eigen naam. Door de fusie wordt de positie van De Tijdstroom versterkt, met name op het terrein van elektronisch uitgeven en marketing en verkoop.

 

Boom uitgevers heeft met standaardwerken als de DSM-5 titels, de behandelprotocollen en de neuropsychologische handboeken een sterk fonds met onderscheidende uitgaven voor psychologen, psychiaters en andere doelgroepen binnen de GGZ opgebouwd.

 

De Tijdstroom is een medisch wetenschappelijke uitgeverij die zich richt op wetenschap en professionals (in opleiding) in de gezondheidszorg. De vakinformatie- en wetenschappelijke uitgaven worden gebruikt in de professionele markt en in het onderwijs door artsen, psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en paramedici.

 

Koninklijke Boom uitgevers is een zelfstandige uitgeverij die uitgeefactiviteiten ontplooit op het gebied van professie, wetenschap en educatie en heeft ca. 290 medewerkers die werken vanuit diverse vestigingen in Nederland.

 

Directeur-uitgever Nico van ’t Zet van De Tijdstroom zal tot eind 2018 aanblijven voor de begeleiding van het uitgeefprogramma en het bewerkstelligen van een goede overdracht. 

 

 

Voor informatie:
De Tijdstroom, Nico van ’t Zet, 030 - 2364450

Koninklijke Boom uitgevers, John Boom, 0522 - 266154

 

 

Boompsychologie.nl: boeken, tests en online producten voor professionals in de ggz