Basis- en voortgezet onderwijs

Boom uitgevers Amsterdam publiceert toetsen, tests, vragenlijsten en verwante producten voor het basis- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. We werken voor onderwijsprofessionals: leerkrachten en docenten, intern begeleiders, remedial teachers, (school)psychologen, orthopedagogen, schoolleiders en bestuurders in het onderwijs. Centraal staat onze wens instrumenten te ontwikkelen waarmee we u in staat stellen zo kind- en leerlingvriendelijk mogelijk te toetsen, screenen, diagnosticeren en ondersteunen. 

 

Schoolvaardigheidstoetsen: compleet systeem leerlingvolgtoetsen

Elke basisschool in Nederland volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen door ze gedurende hun schoolcarrière te toetsen op de belangrijkste cognitieve vaardigheden: rekenen-wiskunde, hoofdrekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Onze Schoolvaardigheidstoetsen vormen een compleet systeem van leerlingvolgtoetsen waarmee u de vorderingen van uw leerlingen van groep 3 tot en met 8 op deze belangrijke vaardigheden op methode-onafhankelijke wijze kunt volgen. De erkende kwaliteit en betrouwbaarheid maken de Schoolvaardigheidstoetsen tot een veelgebruikt en gewaardeerd toetssysteem in het basisonderwijs.

 

Een gedegen onderbouwing van het schooladvies

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), al ruim vijftien jaar een begrip in het onderwijsveld, geeft een objectief schooladvies op basis van de capaciteiten van de leerling. Scholen kunnen het schooladvies verder onderbouwen met de LeerMotivatieTest (LMT) en de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J-2). Met deze instrumenten worden leermotivatie en persoonlijkheid, belangrijke voorspellers van de schoolprestaties van een kind, eenvoudig in kaart gebracht. 

 

Screening en diagnostiek van dyslexie en dyscalculie

U kunt bij ons kiezen uit een ruim aanbod aan producten voor screening en diagnostiek. Met de digitale testbatterijen 3DM Dyslexie en 3DM Dyscalculie en de screeningsinstrumenten TempoTest Automatiseren (TTA), Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) en Continu Benoemen & Woorden Lezen (CB&WL) kunnen dyslexie en dyscalculie efficiënt worden opgespoord. 

Blijf op de hoogte van onze uitgaven en activiteiten

Onderwijs-catalogus 2018
Bekijk online