Basis- en voortgezet onderwijs

Boom uitgevers Amsterdam geeft tests, toetsen en vragenlijsten uit voor het basis- en voortgezet onderwijs, voor (ortho)pedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. De drijfveer is toetsen op maat: leerkrachten en docenten moeten leerlingen kunnen toetsen op het moment dat zij eraan toe zijn. Verder bieden wij een ruim aanbod aan producten voor diagnostiek, behandeling en second opinion. 

Schoolvaardigheidstoetsen: compleet leerlingvolgsysteem
Iedere basisschool in Nederland volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen door ze gedurende hun schoolcarrière te toetsen op de belangrijkste cognitieve vaardigheden: rekenen-wiskunde, hoofdrekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De Schoolvaardigheidstoetsen vormen een compleet leerlingvolgsysteem waarmee scholen deze vaardigheden op methode-onafhankelijke wijze kunnen meten. De erkende kwaliteit en betrouwbaarheid maken de Schoolvaardigheidstoetsen tot een veelgebruikt en gewaardeerd leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs.

 

Een gedegen onderbouwing van het schooladvies
De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), al ruim vijftien jaar een begrip in het onderwijsveld, geeft een objectief schooladvies op basis van de capaciteiten van de leerling. Scholen kunnen het schooladvies verder onderbouwen met de LeerMotivatieTest (LMT) en de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2 (NPV-J-2). Met deze instrumenten worden leermotivatie en persoonlijkheid, belangrijke voorspellers van de schoolprestaties van een kind, eenvoudig in kaart gebracht. 

"Met methodegebonden toetsen bewaken we de voortgang in de leerstof, met de Schoolvaardigheidstoetsen bewaken we het niveau."

Screening en diagnostiek van dyslexie en dyscalculie
Intern begeleiders, remedial teachers, (school)psychologen en orthopedagogen kunnen bij ons kiezen uit een ruim aanbod aan producten voor diagnostiek, behandeling en second opinion. Met de digitale testbatterijen 3DM Dyslexie en 3DM Dyscalculie en de screeningsinstrumenten TempoTest Automatiseren (TTA), Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS) en Continu Benoemen & Woorden Lezen (CB&WL) kunnen dyslexie en dyscalculie efficiënt worden opgespoord. 

Bekijk de video over dyscalculie:

Blijf op de hoogte van onze uitgaven en activiteiten

Bezoek de webshop Boomtestonderwijs.nl

 

Uitgelicht

NIO

Henk van Dijk, Peter Tellegen
Bekijk

3DM Dyscalculie

Leo Blomert, Daniel Ansari, Anniek Vaessen
Bekijk

Een passen aanbod bij autisme

Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein, Ina van Berckelaer-Onnes
Bekijk

SVT Spelling

Tom Braams, Teije de Vos
Bekijk
Onderwijs-catalogus 2017
Bekijk online